This Service Has Been Retired - Mae'r Gwasanaeth Hwn Wedi'i Derfynu

THIS SERVICE HAS BEEN RETIRED

As of 9am on August 17th 2020, the home.swan service has been decommissioned and is no longer available to staff and students.

To access MyUni, Canvas, Email or other University Online Services, please use MyApps and log in using your University account.

Go to MyApps


MAE’R GWASANAETH HWN WEDI’I DERFYNU

O 9am ar 17 Awst 2020, mae gwasanaeth home.swan wedi’i ddigomisiynu ac nid yw ar gael bellach i staff na myfyrwyr.

I gyrchu MyUni, Canvas, E-bost neu wasanaethau ar-lein eraill y Brifysgol defnyddiwch MyApps a mewngofnodwch gan ddefnyddio eich cyfrif gyda’r Brifysgol.

Ewch i MyApps